Mijavashop.cz

Výrobci

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou jako obchodní balík. Při objednávce a dodávce poštou nad 5 000,- Kč neplatíte poštovné. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží.

6) DODACÍ LHŮTA

Zboží vyskladňujeme obratem, v nejkratším možném termínu. Obvyklá dodací lhůta je 3-7 dnů (Massive Klasic, Extra Light, Bright Light, ....), 3-28 dnů (Top Selection, Lirio, Eglo, Esto, Trio...) Dalber 4-5 týdnů. V případě, že některé zboží není momentálně skladem, oznámíme Vám předpokládaný termín dodávky

Vyhnout se můžete i placení poplatku za "Dobírku":

Poplatek za Dobírku nezaplatíte v případě, že "zatrhnete" jako způsob Platební metody Proforma faktura (platba předem) a následně poukážete celou částku za dodávku předmětu Objednávky na bankovní účet Dodavatele a jako variabilní symbol: č. objednávky (př. 777)

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. notebooky, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

10) Odstoupení od smlouvy


1.) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem.
2.) Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.
Pokud Vám tedy zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, informujte nás, prosím, telefonicky či
e-mailem. Naši pracovníci se s Vámi domluví, zda si přejete zboží vyměnit, či vrátit peníze.
Odstoupení se musí uskutečnit doporučeným dopisem adresovaným kupujícímu na adresu:
Mijava spol. s r.o. sídlo firmy + elektro, drogerie, domácí potřeby Kozinova 259, 344 01 Domažlice, tel.: 379 723 407, fax: 379 720 260, v dopise musí být uvedena identifikace kupujícího s uvedením čísla předmětné objednávky zboží (identifikace zboží), data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím., musí být vlastnoručně podepsán a doručen prodávajícímu ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě i se zbožím (určující je datum odeslání). Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním celistvém obalu, kompletní, schopného dalšího prodeje. Včetně kopie dokladu o koupi. Náklady na přepravu zboží nese zákazník. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu převodním příkazem. Kupní cena bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly při zasílání zboží, jeho zpětným naskladněním a administrativě s tím spojené. Peníze Vám můžeme dle Vašeho přání převést na účet nebo i zaslat složenkou České pošty.
3.) Zboží je třeba dopravit prodávajícímu - zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.
4.) Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
Upozornění: V žádném případě neposílejte vracené zboží na dobírku, ani jej nefakturujte. V takovém případě nemůžeme zásilku přijmout. 

 

11) Závěrečná ustanovení


Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 29. října 2009.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Realizace MIREC - Webové & Grafické studio 2009 [›] | (c) MIJAVA spol. s r.o. | Úvod | Webmaster [›]
Plošiny a vrátky, lešení, žebříky, stavební výtahy, vytápění hal